Sayfalar

1 Nisan 2012 Pazar

Şiir Tahlili Küçük İskender - Şehsuvar III


ŞEHSUVAR 3
"sizler!
hayatta yaşamaktan başka gayesi kalmayanlar, coğrafya bilmeden öpüşmeye çalışanlar sizler!
yapısalcılar, ruhsalcılar, masalcılar, halciler, falcılar
parmak izleri sıfır, duruşları italik olanlar artık değeri cinine tonik yapanlar muhtelif muhterem darbeler heveslerde, tutkularda pür ihtilal., geçinenler! sizler!
geçinemeyenler, neme gerekçiler, emekçiler, emzikçiler, hainler, halidler, oğlanlar! yolda saati başkasına sorup sigarasına ateş alıp
sendikaların apışarasında elle doyuma ulaşanlar! Sizler!
aydınlar, aydıngerler, kolay gelsinciler,
asimetrik esinciler,
orospucuklar, osurukçular,
üfürükçüler, geri zekalı çocuklar!
— ki şehsuvar'ın anayasası..
mayiseler, septemberistler!
sizler!
free gitaristler, peace veletleri, makinistler! din sülükleri! varoluşçular: kapı komşularım! sloganın, olağanın şairleri!
sosyal yanlan kapitalleri, kapitalleri yalnızca soğan-ekmek-Sosyalizm olanlar!
otuz yaşına kadar solcu
otuz-elli arası sosyal adaletçi
ellisinden sonra bunayıp, otobüslerde bayanlara arkadan yaslanarak mutlu olabilen
fevkalade entelektüellerimiz! captairı black'çiler, bafracılar bir afra bir tafracılar, taşralılar
vay gülüm doğu diyenler, yesinler seni müstehcen ban tını mantığına yapıştıranlar! piyanist-şantörlerim: hormonlarım benim! marxist-şantörlerim: kabaetimin kenarları! sizler!
liberaller, helaller, haramlar, sadrazamlar hamlar, hamcık ağızlılar, popodan bacaklılar omuriliklerini testislerinde saklayan delikanlılar! amcalarım, teyzelerim: siz, homoseksüeller! feministler, androsantrikler, sosyal demokratlar, teokratlar, aristokratlar, sen sümüklü burjuvazi! oportünistler, optimistler! bir teselli ver'ciler, allah vergisi takılanlar, öğrenciler, saygın öğretim üyeleri, seks yıldızları, heyy! Sizler!
arkadaşlarım, alışmadıklarım; ellerim, ayaklarım! sizler!
idealistler, egoistler, ütopistler. narsistler! Ben
şehsuvar!..
sığ sıkıntılar ardınca yükselen havuz kırmızı balık, bozuk abajur, kullanılmış jilet sınırlara mayın döşeyen bakışlarıyla siz olan şehsuvar!
Ben
şehsuvar!
sığ sıkıntılar ardınca yükselen buhar çocukluğunu yaşayamadan büyümüş bir tümör kandırılmış, tanınmamış kretuvar; unutulmuş bir tornavida, hiçbir işe yaramayan çivi. sınırlara mayın döşeyen bakışlarıyla siz olan şehsuvar! O sınırlar sizin sınırlarınız. Ben
şehsuvarl
sığ sıkıntılar ardınca yükselen belediye otobüsü abonman biletlerimi sizler mi çaldınız?!
-daha önce karşılaştığımıza eminsiniz, değil mi?!


Şehsuvar III, aynı adı taşıyan üç şiirin üçüncüsüdür. Manzume şairin Şehsuvar diye tanımladığı öznesinin karşısında yer alan ve 'sizler' diye tanımlanan ülkenin neredeyse bütün insanlarını çeşitli meslek gruplarına göre sınıflandıran kitle ile 'ben' diye tanımlanan öznenin karşıtlığı üzerine kurgulanmıştır.

Bu karşıtlığın özneye göre öteki' tarafım oluşturan toplumsal katmanların neredeyse hiçbir iyi yanı yoktur ya da yansıtılmaz. Bu manzume bir toplumsal lanet manifestosu niyetiyle hazırlanmış dizelerden oluşan bir metni andırmaktadır. Bunlar arasında kimler yoktur? Coğrafya bilmeden öpüşmeye çalışanlar, yapısalcılar, ruhsalcılar, masalcılar, halciler, falcılar, parmak izleri sıfır, duruşları italik olanlar, geçinemeyenler, neme gerekçiler, emekçiler, aydınlar, aydıngerler, kolay gelsinciler vb. bu ülkenin cüzamlı demografyasını temsil eder.

Şairi böylesine lanetli bir dil kullanmaya iten nedenler üzerinde durmak gerekir. Şiirin tamamında saydığı meslek gruplarının hemen hepsi yapmaları gereken vazifelerini suistimal etmiş, kimi çıkarların peşinde koşarak ülkedeki değerler dizisiyle oynamışlardır. Böylelikle ülkenin ahlâkî genetik yapısıyla oynanmış, kimi dinamikleri temsil etmesi gerekenler günü kurtarmak adına kimlik ve kişiliklerinden, meslek ve onurlarından taviz vermişlerdir. Bunların arasında yukarıda sayılanlardan başka, ihtilâlciler, Marksistler, oportünistler, orospular, free gitaristler, peace veletleri, makinistler! mayiseler, septemberistler, din sülükleri de vardır. Şair son yüzyılda ülkenin kaderinde söz sahibi olmuş insanları lanetler. Bu düzenin oluşmasında özne (Şehsuvar) hayatına etki eden iki anayasadan ve onları hazırlayanlardan söz eder. Birisi mayiseler dile tanımladığı 27 Mayısçılar diğeri septemberistler dediği 12 Eylülcülerdir. Öznenin hayatı bu iki darbe sonrası hazırlanan anayasanın dayattığı bir düzenle şekillenmiştir. Öznenin saydığı bütün öteki unsurlar bu iki anayasamn meşru ve gayri meşru çocuklarıdır.
Şehsuvar'ın eleştirilerinden daha doğrusu lanetinden şairler de nasibini alır. Bunlar sloganın, olağanın şairleridir. Onların yanında sendika, üniversite, müzik piyasası, politikacılar, öğretim üyeleri, seks yıldızları, idealistler, egoistler, ütopistler, narsistler de vardır. Hemen hiç kimsenin dışarıda bırakılmadığı bir insan geçididir bu.
Bu karşıtlığın öte yakasında şairin Şehsuvar dediği özne vardır. Şiirin ikinci bölümü bu 'ben'in tanımlanmasıyla oluşur. O sığ sıkıntılar ardınca yükse-


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumunuz için teşekkürler!